23 ตุลาคม 2565 นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ นำคณะครูร่วม...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันแม่แห่งชาติ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ ​...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนท่าบ่อร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ​...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม​ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา​ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​โรงเรียน​ท่าบ่อ​ ​...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุก​ร์ที่​ 8 กรกฎาคม​ 2565 กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​สังคมศึกษา​ ศาสนา​และ​วัฒนธรรม โรงเรียน​ท่าบ่อ​ได้​จัดโครงการ​ ​...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าบ่อ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 โดยนายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่าบ่อ จัดกิจกรรมการนำเสนอวิชาการศึกษาค้นคว้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อ จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ฝายบุคลากรโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ฝายบุคลากรโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ประชุมผู้ปกครองชั้้นเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565โรงเรียนท่าบ่อจัดประชุม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ 9 -10 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

6 พฤษภาคม 2565 ฝ่ายบริหารงานบุคคลโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

28 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้รับอุปกรณ์ในโครงการ โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) จาก ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุป สรุปกิจกรรมเดินทางไกล64 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้ดำเนินการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง ครู/บุคลากร 141 คน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น.การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการ​คุณธรรม​นำ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ค่าย​คุณธรรม​เฉลิม​พระ​เกียรติ​"เยาวชน​ก้าวหน้า​ปลูก​ต้นกล้า​ความดี" กลุ่มสาระการเรียนรู้​สังคมศึกษา​ศาสนา​และวัฒนธร​รม​ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษชั้น ม. 1 เพื่อนนักเรียนม. 1 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »