ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม​ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา​ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​โรงเรียน​ท่าบ่อ​ ดำเนินการจัดโครงการค่ายภูมิศาสตร์ "ทุ่งแสลงหลวงเพลินใจ" ณ อุทยานแห่งชาติ​ทุ่งแสลงหลวง จังหวัดเพชรบูรณ์​ หรือที่รู้จักกันดีในนาม “ทุ่งหญ้าสะวันนาแห่งเมืองไทย” เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ เป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์​การเรียนรู้นอกชั้นเรียน ผ่านประสบการณ์​ตรงในรายวิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้​ภูมิศาสตร์