23 ตุลาคม 2565 ร่วมงานวันปิยมหาราช นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ นำคณะครูร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ