วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการ​คุณธรรม​นำความรู้​การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ​ ของนีกเรียนชั้นมัธยมศึกษา​ปี​ที่​1 ​เนื่อง​ใน​สัปดาห์​วันมาฆบูชา​ โดยพระมหาเอกชัย วิสุทฺโธ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย เป็นพระวิทยากรนำนักเรียนแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ในการนี้ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ ได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์​ เลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุม 1 โรงเรียนท่าบ่อ