วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษชั้น ม. 1 เพื่อนนักเรียนม. 1 ได้มีความรู้ พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ในการนี้ นายวีรยุทธ ชานัยผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ ห้องโสตฯ 2 โรงเรียนท่าบ่อ