วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สรุป สรุปกิจกรรมเดินทางไกล64 ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โดยก่อนจัดกิจกรรมได้มีการตรวจคคัดกรอง ATK นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน ตามมาตราการป้องกันโควิค-19 ในการนี้ นายสุรินทร์ เลพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ ได้รับมอบหมายจาก นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ ให้เป็นประธานเปิดกิจกรรมและพิธีถวายราชสดุดี ณ โดมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนท่าบ่อ