วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันแม่แห่งชาติ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่บ่อ มอบหมายให้นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ดังนี้ ภาคเช้า พิธีทำบุญใส่บาตร ณ วัดอรัญญวาสี ภาคค่ำ มีพิธีถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอท่าบ่อ