วันจันทร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. การมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงเรียนท่าบ่อ