วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๕ ประกอบด้วย นายสินชัย ถนอมสิน อดีตหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย และนายนิธิศ ภู่ชัย อดีตรองผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้ นายบัน ยีรัมย์ รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นตัวแทนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ และ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ กล่าวแนะนำแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมต้อนรับ ณ ห้องชัยพฤกษ์โรงเรียนท่าบ่อ