ประวัติโรงเรียนท่าบ่อ
ความเป็นมาในอดีต
         โรงเรียนท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ได้เปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2491 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือลงวันที่ 14 ตุลาคม 2491 ให้ เปิดโรงเรียนประจำอำเภอท่าบ่อ และมีคำสั่งให้ นายสุริยน นาตรีชน ตำแหน่งครูโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคาย ให้มารักษาการตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนท่าบ่อ ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงแรกได้ทำการสอนที่ อาคารเรียน โรงเรียนโกมลวิทยาคาร พ.ศ.2492 โรงเรียนได้รับที่ดินราชพัสดุขนาดกว้าง 124 เมตร ยาว 237.5 เมตร คิดเนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ 1 งาน 62 ตารางวา ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อโรงเรียนโกมลวิทยาคาร ทางทิศใต้และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ 6 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง จึงได้ย้ายนักเรียนที่ฝากเรียนอยู่ที่โรงเรียนโกมลวิทยาคารมาเรียน ที่อาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนท่าบ่อ
         พ.ศ.2500 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 100,000 บาท
         พ.ศ.2504 ได้รับงบประมาณ ต่อเติมชั้นล่างของอาคารเรียนหลังแรก 6 ห้องเรียน งบประมาณ 50,000 บาท
         พ.ศ.2515 กรมสามัญศึกษาเห็นว่าสถานที่โรงเรียนเดิมคับแคบไม่สามารถขยาย และปรับปรุงให้ได้ขนาดมาตรฐานได้จึงให้โรงเรียนพิจารณาที่แห่งใหม่ โรงเรียนจึงเสนอจังหวัดขออนุญาตใช้ที่สาธารณสุขโคกใหญ่ซึ่งอยู่ติดกับถนนสายท่าบ่อ-บ้านผือ ห่างจากโรงเรียนท่าบ่อหลังเดิมประมาณ 2.5 กิโลเมตร จังหวัดอนุญาตให้ใช้ได้เนื้อที่ ประมาณ165 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา
         พ.ศ.2519 ได้ย้ายนักเรียนบางส่วนออกมาเรียนที่โรงเรียนแห่งใหม่และเปิดสอนชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 ห้องเรียน
         พ.ศ.2520 ได้ย้ายนักเรียนทั้งหมดออกมาเรียนที่แห่งใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนท่าบ่อปัจจุบัน
แผนที่โรงเรียน