★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-05-21/15:40:17]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูธุรการ
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-05-20/17:12:41]
  ★ ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-05-14/13:56:30]
  ★ ประกาศ เรื่อง การจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
      ข่าวโดย Web Master [2024-04-05/12:26:13]
  ★ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 (ห้องเรียนปกติ) ปี 2567
      ข่าวโดย Web Master [2024-03-27/13:05:42]
  ★ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 (ห้องเรียนปกติ) ปี 2567
      ข่าวโดย Web Master [2024-03-26/20:20:11]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567
      ข่าวโดย Web Master [2024-03-20/10:22:30]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-03-19/15:00:31]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2567
      ข่าวโดย Web Master [2024-02-28/10:46:44]
  ★ ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 ปีการศึกษา 2567
      ข่าวโดย Web Master [2024-02-22/20:20:17]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567
      ข่าวโดย Web Master [2024-02-19/22:01:10]
  ★ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนท่าบ่อ ประจ าปีการศึกษา 2567
      ข่าวโดย Web Master [2024-02-12/13:05:50]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-01-24/11:01:44]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-01-23/06:34:40]
  ★ ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-01-16/08:31:11]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้านและพนักงานรักษาความปลอดภัย)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-01-12/10:56:38]
  ★ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-01-12/10:43:57]
  ★ ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2024-01-05/19:38:19]
  ★ ประกาศ อนุมัติจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2566
      ข่าวโดย Web Master [2023-11-14/10:20:00]
  ★ ประกาศ ปิดเรียนกรณีพิเศษ
      ข่าวโดย Web Master [2023-09-11/16:29:33]
  ★ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่แม่บ้าน
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-09-08/20:49:14]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-09-06/18:50:49]
  ★ ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัย
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-08-21/18:13:03]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้าชั่วคราวตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย (ขยายเวลารับสมัคร)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-08-10/15:23:49]
  ★ ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(พนักงานรักษาความปลอดภัย)
      ข่าวโดย ฝ่ายบริหารงานบุคคล [2023-08-05/13:12:55]