รายงานสถานการณ์ โควิด-19


วันที่ 5 ธันวาคม 2566 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ นางสาววิไลวัลย์ พรมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

An unforgettable day in Bali, Indonesia 🇮🇩! Our 7 Mini English Program students from Thabo School embarked on a cultural journey like no other....

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 พิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนท่าบ่อ ครบรอบ 75 ปี ณ ห้องโสตฯ 2 โรงเรียนท่าบ่อ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่าบ่อ นำคณะครูร่วมพิธี...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ นำคณะครูร่วมพิธี...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง