รายงานสถานการณ์ โควิด-19


23 ตุลาคม 2565 นางสาววิไลวัลย์ พรหมมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อ นำคณะครูร่วม...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันแม่แห่งชาติ นายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนท่บ่อ ​...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนท่าบ่อร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ​...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม​ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา​ศาสนา​และ​วัฒนธรรม​โรงเรียน​ท่าบ่อ​ ​...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุก​ร์ที่​ 8 กรกฎาคม​ 2565 กลุ่ม​สาระ​การเรียนรู้​สังคมศึกษา​ ศาสนา​และ​วัฒนธรรม โรงเรียน​ท่าบ่อ​ได้​จัดโครงการ​ ​...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะอนุกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรม...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าบ่อ จัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2565 โดยนายวีรยุทธ ชานัย ผู้อำนวยการ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 โรงเรียนท่าบ่อได้รับการติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนท่าบ่อ จัดกิจกรรมการนำเสนอวิชาการศึกษาค้นคว้า ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันที่ 4-5 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนท่าบ่อ จัดโครงการค่ายปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อม ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ฝายบุคลากรโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ฝายบุคลากรโรงเรียนท่าบ่อ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากร ...

รายละเอียดเพิ่มเติม »

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง