บริการระบบ Office365
Office365 เป็นบริการในการทำงานโดยมีเครื่องมือสำหรับทำงาน เช่น ระบบเอกสาร ระบบทำงานร่วมกัน ระบบประชุมออนไลน์ และบริการอื่นๆ บน Cloud ของไมโครซอฟต์เข้าสู่ระบบ Office 365 คลิกที่นี่


รายละเอียดของบริการ
Office 365 เป็นบริการทางเลือกสำหรับใช้งานระบบเอกสาร และบริการอื่น ๆ บน Cloud ของไมโครซอฟต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
OneDrive: บริการแชร์ไฟล์ และเข้าถึงเอกสารออนไลน์
Teams: เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันในองค์กร
Office Online: บริการชุดเอกสารออนไลน์
OneNote: บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์
Forms: บริการฟอร์มออนไลน์
ยกเว้นบริการสำหรับบุคลากร E-mail, Calendar, People และ Task บุคลากรไม่สามารถใช้งานได้
ผู้มีสิทธิ์ใช้งาน นักเรียน และ คุณครู โรงเรียนท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
วิธีใช้งาน เข้า URL http://login.microsoftonline.com
  • คุณครู : ใช้อีเมล์โรงเรียนท่าบ่อ (username@thaboschool.ac.th)
  • นักเรียน : ใช้อีเมล์โรงเรียนท่าบ่อ (เลขประจำตัวนักเรียน@thaboschool.ac.th)
  • ศึกษาวิธีการติดตั้ง Office 365 ได้ที่
    https://support.office.com/en-us/learn/office365-for-business